TeliaSonera Sverige sänker minutpriset på kontantkort

Den 25 maj sänker TeliaSonera Sverige minutpriset på Telia Refill med
nästan en krona på dagtid och med 11 öre på kvällar och helger. Tjänsten
döps samtidigt om till Telia Refill ”kväll och helg”. Under en period
erbjuds också Telia Refill ”dygnet runt” som ger samma pris till alla
nät - dygnet runt.

Priset för Telia Refill ”kväll och helg” på dagtid, till alla nät, blir
3,99 kronor per minut måndag till fredag klockan 7-19. Övrig tid blir
priset 0,29 kronor till Telias fasta och mobila nät. Till övriga nät
blir priset under motsvarande tid 1,99 kronor. För genomsnittskunden
blir Telia Refill ”kväll och helg” cirka 7 procent billigare.

- Sänkningen är ett led i vårt arbete att ständigt öka prisvärdheten för
våra kunder och samtidigt öka vår konkurrenskraft, säger Indra Åsander,
chef för segment Privat på TeliaSonera Sverige. Nya Refill bygger på
flexibilitet och nu kan våra kunder enkelt byta mellan våra två Refill-
erbjudanden efter vad som passar dem bäst.

Den 25 maj kan kunderna också välja det nya, och tillfälliga,
erbjudandet Telia Refill ”dygnet runt” och ringer då för 1,29 kronor per
minut – dygnet runt till samtliga nät. Öppningsavgift är 0,69 kronor.
Erbjudandet kan tecknas till och med den 30/9.

Kunden kan flytta mellan ”kväll och helg” och ”dygnet runt” en gång per
7 dagar genom att ringa 454 eller gå in via Telias hemsida
www.telia.se.

Den 20 juni förändras tiden för dag-/kvällstaxa för Telia Refill ”kväll
och helg” till måndag till fredag klockan 7-19 (tidigare 8-18).
Öppningsavgiften höjs samtidigt från 0,50 kronor till 0,59 kronor.


Telia Refill ”kväll Telia Refill ”Gamla” Telia Refill
och ”dygnet runt”
helg”*
Startavgift 0,59 kr 0,69 kr 0,50 kr
Vardag 7-19 3,99 kr 1,29 kr 4,90 kr
Övrig tid 0,29 kr 1,29 kr 0,40 kr
Annan mobil 3,99 kr 1,29 kr 4,90 kr
operatör
vardag 7-19
Annan mobil 1,99 kr 1,29 kr 2,00 kr
operatör
Övrig tid

Priser inklusive moms. * Ny startavgift + ändring kväll/helg fr.o.m 20/
6.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Håkan Ström, pressansvarig TeliaSonera Sverige, tfn 020-77 58 30