TeliaSonera testar framtidens telefoni – mobiltelefoni och IP-telefoni integreras i en och samma telefon

TeliaSonera inleder tester i Danmark kring ett nytt koncept där mobiltelefoni integreras med IP-telefoni i hemmet. Detta är ett led i TeliaSoneras ambition att leda övergången från fasttelefoni till mobila- och internetbaserade tjänster.

Ambitionen bakom testerna är att så småningom erbjuda en integrerad mobil- och IP-telefonilösning där kunden endast ska behöva en trådlös telefon för alla sina telefonibehov. Inom hemmets fyra väggar kommer telefonen att fungera som en IP-telefon. När kunden lämnar hemmet så växlar telefonen automatiskt över till det mobila nätet.

- Den starkaste trenden på telekommarknaden just nu är övergången från fasta till mobila- och internetbaserade tjänster. Det är kunderna som driver på och vill ha mobila lösningar som kombinerar mobilitet med fasttelefoni och bredband i hemmet och därför är det viktigt för oss vara snabbt ute och testa nya möjligheter för framtidens telefoni, säger Kennet Rådne, Senior Vice President, Products & Services, TeliaSonera AB.

Först ut med tester för en integrerad mobiltelefoni-och IP-telefonitjänst är TeliaSoneras danska verksamhet. Testerna i Danmark bygger på den internationella standarden UMA (Unlicensed Mobile Access) som möjliggör för en trådlös telefon att kommunicera via Internet genom Bluetooth eller WLAN. Detta kommer att utvärderas under året inför en eventuell lansering under 2006. TeliaSonera kommer även att följa och utvärdera andra tekniska möjligheter för integrerade mobiltelefoni- och IP-telefonilösningar. Eventuell lansering på respektive marknad sker beroende på tillgången på terminaler och marknadssituationen i övrigt.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
för koncernövergripande frågor:
Terje Christoffersen, Group Vice President, Marketing, Products & Services, TeliaSonera AB
Kennet Rådne, Senior Vice President, Products & Services, TeliaSonera AB
via TeliaSoneras presstjänst, tel 020-77 58 30

för frågor kring testet i Danmark:
Robert Neimanas, Communication Manager, TeliaSonera Denmark, tel.: +45 28 27 51 82