Lokala fel i Telias fakturering

Kunder, som har förval med annan operatör än Telia, faktureras den fasta månadsavgiften av Telia, men får sina telefonsamtal fakturerade av sin förvalsoperatör med undantag av betalsamtal, samtal till nummerupplysning (Eniro 118 118) samt ”massanropstjänster” (används till exempel i samband med insamlingar) som faktureras av Telia.

I samband med en uppdatering av tre telestationer på de berörda riktnummerområdena uppstod ett fel i ett analysprogram för fakturering.
Istället för att markera telefonsamtalen så att de inte skulle faktureras av Telia har ett fel uppstått och Telia har därmed fakturerat trafikposterna parallellt med förvalsoperatörerna. Detta ledde till att vissa kunder fakturerats två gånger för samma telefonsamtal.

Felet uppstod den 12 maj i Umeå och den 26 maj i Kalmar. För bägge orterna åtgärdades felet den 3 juni. Ett fåtal kunder har hittills kontaktat Telia angående felaktiga fakturor.

Telias ambition är nu att så få kunder som möjligt ska märka av felet. Detta görs genom att ta bort telefonsamtal som ännu inte blivit fakturerade.

Privatkunder som redan fått sin faktura kommer snarast att få en ny faktura medan företagskunder får en kreditfaktura.