Nytt avtal ger bredband till alla i Markaryds kommun

Markaryds kommun har sedan tidigare ett Skanova-nät från TeliaSonera som täcker 90 procent av kommunens invånare. Med det kompletterande avtalet får nu i det närmaste 100 procent av kommunen tillgång till bredband. Nätet ska stå helt klart i slutet av mars 2006.

Samtliga telestationer inom 0433-området uppgraderas nu till ADSL-kapacitet, som utnyttjar det befintliga telenätet och ger väldigt hög täckningsgrad. Med hjälp av fiberoptik och radiolänk kopplas stationerna även samman med det befintliga ortssammanbindande bredbandsnätet, som kan ge betydligt högre kapacitet.

- Vi är mycket nöjda med den första utbyggnaden av Skanova-nätet och vi vill fortsätta den utvecklingen. Det är oerhört positivt att vi nu kan tillhandahålla bredband till nästintill alla invånare i kommunen, säger Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande i Markaryds kommun.

Invånarna kan välja fritt bland de olika Internetoperatörer som levererar bredbandstjänster till privatpersoner och företag i Markaryds kommun. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till maximalt 24 Mbit/s beroende på operatör och avstånd. Företag med stora krav på bredbandskapacitet kan dessutom ansluta sig till det ortssammanbindande nätet, och därmed få tillgång till mycket hög överföringshastighet.

- Vårt erbjudande innebär snabb och kostnadseffektiv bredbandsutbyggnad med hög täckningsgrad. Att vi nu tecknar tilläggsavtal med Markaryd är mycket glädjande, inte minst för att det är ett kvitto på att vi utför ett bra arbete, säger Monica Björk tf chef för TeliaSonera Nät & Produktion.

Skanova-nät har under de senaste åren levererats till cirka 80 kommuner i Sverige.