Rekordmånga norrlänningar jobbar utanför kontoret i sommar

I sommar kommer 16 procent av norrlänningarna att jobba mer utanför kontoret än tidigare år. Det är en stor ökning jämfört med 2004 då siffran var 10 procent. 23 procent av norrlänningarna anger att man inte ska distansjobba i sommar, vilket är en minskning från 32 procent år 2004

– Det är en tydlig trend att allt fler vill kunna jobba utanför arbetsplatsen och i år är det rekordmånga norrlänningar som väljer att flytta ut från kontoret under sommaren. Tekniken finns där och många har insett att den är enkel att använda, säger Tomas Forsgren, platschef i Sundsvall, TeliaSonera Sverige.

Ju äldre man är desto mer populärt är det att jobba utanför kontoret. 73 procent av dem som är över 50 år ska distansjobba lika mycket eller mer i år, än tidigare år. Däremot ökar intresset mest bland yngre – 26 procent av dem under 35 år ska jobba mer utanför kontoret i sommar. För 35-50-åringar är siffran 19 procent. 79 procent av männen ska jobba lika mycket eller mer utanför kontoret och endast 50 procent av kvinnorna.

Norrlänningarna tar allt längre semester

När det gäller semesterperioden ser vi ett trendskifte. Norrlänningarna tar allt längre semester, 27 procent tar fem veckors semester eller mer jämfört med 17 procent 2004. Juli är fortfarande en populär semestermånad i Norrland, till skillnad mot resten av landet – 42 proccent i Norrland tar semester då (rikssnittet är 33 procent). Lika många (42 procent) väljer att ta semester mitten av juli till mitten av augusti.

- - - - - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Svenskarna jobbar utanför kontoret i sommar”, frågat 2 029 yrkesverksamma svenskar, varav 226 personer i region Norrland om deras sommarplanering. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 2 juni till den 7 juni 2005. Rapporten finns i sin helhet här intill.