Rekordmånga stockholmare jobbar utanför kontoret i sommar

I sommar kommer 23 procent av stockholmarna att jobba mer utanför kontoret än tidigare år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2004 då siffran var 14 procent. Endast 24 procent anger att man inte kommer att distansjobba, en minskning från 32 procent år 2004.

– Det är en tydlig trend att allt fler vill kunna jobba utanför arbetsplatsen och i år är det rekordmånga stockholmare som väljer att flytta ut från kontoret under sommaren. Tekniken finns där och många har insett att den är enkel att använda, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige.

Ju äldre man är desto mer populärt är det att jobba utanför kontoret. 73 procent av dem som är över 50 år ska distansjobba lika mycket eller mer än tidigare år. Däremot ökar intresset mest bland yngre – 26 procent av dem under 35 år ska jobba mer utanför kontoret i sommar. För 35-50-åringar är siffran 19 procent. 79 procent av männen ska jobba lika mycket eller mer utanför kontoret och endast 50 procent av kvinnorna.

Stockholmarna tar längst semester

När det gäller semesterperioden är vi inne i ett trendskifte. Man tar allt längre semester och i Stockholm tar man längst i hela landet. 28 procent tar fem veckors semester eller mer jämfört med 22 procent 2004. Det blir även allt populärare hos stockholmarna att ta sen semester. Jämfört med övriga landet tar stockholmarna ut mest semester i augusti.

- - - - - -
Om kommunikationsbarometern för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Svenskarna jobbar utanför kontoret i sommar”, frågat 2 029 yrkesverksamma svenskar, varav 513 personer i Stockholms län om deras sommarplanering. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 2 juni till den 7 juni 2005. Rapporten finns i sin helhet på www.teliasonera.se/press