Rekordmånga svenskar jobbar utanför kontoret i sommar

I sommar kommer 21 procent av svenskarna att jobba mer utanför kontoret än tidigare år. Det är en kraftig ökning jämfört med 2004 då siffran var 11 procent. Bäst på att distansjobba är skåningarna – 74 procent ska någon gång jobba utanför kontoret i sommar. Endast 23 procent av svenskarna säger att de inte ska distansjobba, vilket är en minskning med 30 procent från år 2004.

– Det är en tydlig trend att allt fler vill kunna jobba utanför arbetsplatsen och i år är det rekordmånga svenskar som väljer att flytta ut från kontoret under sommaren. Tekniken finns där och många har insett att den är enkel att använda, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige.

Ju äldre man är desto mer populärt är det att jobba utanför kontoret. 73 procent av dem som är över 50 år ska distansjobba lika mycket eller mer i år, än tidigare år. Däremot ökar intresset mest bland yngre – 26 procent av dem under 35 år ska jobba mer utanför kontoret i sommar. För 35-50-åringar är siffran 19 procent. Distansjobb är vanligare bland män än bland kvinnor. 79 procent av männen ska jobba lika mycket eller mer utanför kontoret och endast 50 procent av kvinnorna.

Ny semestertrend – juli är ute

Svenskarna tar allt längre och senare semester. 22 procent tar fem veckors semester eller mer jämfört med 16 procent 2004. Fem veckors semester är vanligast bland stockholmarna där hela 28 procent väljer den semesterlängden. Juli som klassisk semestermånad har ersatts av perioden ”mitten av juli till mitten av augusti”. 42 procent går i mitten av juli till mitten av augusti och 39 procent tar semester i juli. Förra året var det tvärtom. Norrlänningarna väljer dock fortfarande till stor del att ta semester i juli.

- - - - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Svenskarna jobbar utanför kontoret i sommar”, frågat 2 029 yrkesverksamma svenskar om deras sommar-planering. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 2 juni till den 7 juni 2005. Rapporten finns i sin helhet här intill.