Rekordmånga västsvenskar jobbar utanför kontoret i sommar

I sommar kommer 20 procent av västsvenskarna att jobba mer utanför kontoret än tidigare år. Det är en fördubbling jämfört med år 2004. 46 procent anger att man ska distansjobba lika mycket som tidigare år. 27 procent i Västra Götaland anger att man inte ska jobba utanför kontoret i sommar, vilket är en minskning från 36 procent år 2004.

– Det är en tydlig trend att allt fler vill kunna jobba utanför arbetsplatsen och i år är det rekordmånga i Västra Götaland som väljer att flytta ut från kontoret under sommaren. Tekniken finns där och många har insett att den är enkel att använda, säger Mats Nydén, regionchef i Västsverige, TeliaSonera Sverige.

Ju äldre man är desto mer populärt är det att jobba utanför kontoret. 73 procent av dem som är över 50 år ska distansjobba lika mycket eller mer i år, än tidigare år. Däremot ökar intresset mest bland yngre – 26 procent av dem under 35 år ska jobba mer utanför kontoret i sommar. För 35-50-åringar är siffran 19 procent. Det är vanligare bland män än bland kvinnor. 79 procent av männen ska jobba lika mycket eller mer utanför kontoret och endast 50 procent av kvinnorna.

Juli inte längre populärast

När det gäller semesterperioden ser vi ett trendskifte. Västsvenskar väljer att ta allt senare semester. 57 procent tar sin semester efter mitten av juli i år, jämfört med 50 procent förra året. I Västra Götaland tar man även allt längre semester; 23 procent av västsvenskarna tar fem veckors semester eller mer. 2004 var det 16 procent.

- - - - - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Svenskarna jobbar utanför kontoret i sommar”, frågat 2 029 yrkesverksamma svenskar, varav 376 personer i Västra Götaland om deras sommarplanering. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 2 juni till den 7 juni 2005. Rapporten finns i sin helhet på www.teliasonera.se/press