Rekordmånga VD:ar jobbar utanför kontoret i sommar

I sommar kommer 24 procent av VD:arna att jobba mer utanför kontoret än tidigare år. Det är nästan en fördubbling jämfört med 2004 då siffran var 13 procent. Endast 10 procent av VD:arna anger att man inte kommer att distansjobba i sommar. Det är en halvering från år 2004.

– Det är en tydlig trend att allt fler vill kunna jobba utanför arbetsplatsen och i år är det rekordmånga chefer som väljer att flytta ut från kontoret under sommaren. Tekniken finns där och många har insett att den är enkel att använda, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige.

VD:arna tar allt längre semester

När det gäller semesterperioden ser vi ett trendskifte. Fyra veckors ledighet är fortfarande populärast bland VD:arna, men fler väljer att ta fem veckors semester eller mer i år, jämfört med 2004. Juli är den vanligaste semestermånaden då 44 procent tar ledigt, men fler väljer att flytta fram ledigheten och börja semestern i mitten av juli. 7 procent av VD:arna väljer en annan semesterperiod än sommaren, och 3 procent tar ingen semester överhuvudtaget.

VD:arna har tekniken

Nästan hälften (46 procent) av VD:arna har tekniska förutsättningar för att distansjobba och gör det också, oavsett årstid. Ett litet antal, 10 procent, säger dock att de inte har de tekniska förutsättningarna för att jobba utanför kontoret.

- - - - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Chefer om jobb och sommar 2005” frågat 1 019 chefer, varav 491 VD:ar om sommarplanering. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 2 juni till den 7 juni 2005.

*) Siffrorna för 2004 gäller för personer i ledningsgrupp.