Skåningarna bäst på att jobba utanför kontoret i sommar

I år kommer många i Skåne att jobba mer utanför kontoret, jämfört med tidigare år. 23 procent ska distansjobba mer i år, vilket är den högsta siffran i landet. Det är en kraftig ökning jämfört med 2004 då siffran var 12 procent. Endast 23 procent av skåningarna anger att man inte ska distansjobba i sommar, en stor minskning jämfört med 2004.

– Det är en tydlig trend att allt fler vill kunna jobba utanför arbetsplatsen och i år är det rekordmånga skåningar som väljer att flytta ut från kontoret under sommaren. Tekniken finns där och många har insett att den är enkel att använda, säger Bo Rosvall, platschef i Malmö, TeliaSonera Sverige.

Ju äldre man är desto mer populärt är det att jobba utanför kontoret. 73 procent av dem som är över 50 år ska distansjobba lika mycket eller mer än tidigare år. Däremot ökar intresset mest bland yngre – 26 procent av dem under 35 år ska distansjobba mer i sommar. För 35-50-åringar är siffran 19 procent. Att jobba utanför kontoret är vanligare bland män än bland kvinnor. 79 procent av männen ska distansjobba lika mycket eller mer, endast 50 procent av kvinnorna.

Skåningarna tar allt längre semester

När det gäller semesterperioden ser vi ett trendskifte. Många skåningar väljer att ta sen semester. 56 procent tar sin semester efter mitten av juli, jämfört med 51 procent förra år. 15 procent av skåningarna tar fem veckors semester eller mer, vilket är den lägsta siffran i landet. Det är ändå en ökning då siffran för 2004 var endast 10 procent.

- - - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Svenskarna jobbar utanför kontoret i sommar”, frågat 2 029 yrkesverksamma svenskar, varav 246 personer i Skåne om deras sommarplanering. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 2 juni till den 7 juni 2005. Rapporten finns i sin helhet på www.teliasonera.se/press