Skanova-bredband till hela Falkenberg

I slutet av april 2006 invigs det utbyggda bredbandsnätet. Bredbandet kommer att vara operatörsoberoende och invånarna i Falkenbergs kommun kommer att erbjudas hastigheter från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på telestation och vilken operatör de väljer. För företag som behöver ytterligare bandbredd finns möjligheten att använda ett ortsammanbindande nät som ger en mycket hög överföringshastighet.

– Utbyggnaden av bredband i Falkenbergs kommun är mycket välkommen. Det här är något vi har arbetat för länge. Det är viktigt för både privatpersoner och företag att bredbandstillgängligheten är lika för alla oberoende av var i kommunen man befinner sig, säger Stig Agnåker, Falkenbergs kommunfullmäktiges ordförande.

Avtalet med TeliaSonera Network Sales innebär att samtliga telestationer i Falkenbergs kommun kommer att uppgraderas till ADSL-kapacitet. Med fiberoptik och radiolänk blir bredbandet tillgängligt för så gott som alla företag och hushåll i kommunen.

– Vi kommer att genomföra en snabb och kostnadseffektiv utbyggnad av bredbandet i hela Falkenbergs kommun. Jag tror det kommer att vara till nytta och glädje för alla som väntat. Vi är glada över det uppdraget. säger Monica Björk, tf chef för TeliaSonera Network Sales, som är nätgrossist med varumärket Skanova.

TeliaSonera Network Sales har under de senaste två åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i närmare 80 svenska kommuner.