Telia levererar Sveriges största IP-telefonilösning till Malmö

Redan i slutet av september i år kommer cirka 1 000 anknytningar av totalt 11 000 att vara ersatta med IP-telefoni. Inom drygt två år beräknas hela projektet vara slutfört. Att byta till digital teknik innebär möjlighet för kommunen att erbjuda bättre service både för allmänheten och anställda inom Malmö stad. Kortare telefonköer, röststyrda blanketter och möjlighet till sökningar i kataloger via telefondisplayer är några konkreta exempel på vad IP-telefoni gör möjligt.

– TeliaSonera var den enda leverantören som kunde uppfylla våra krav på service och support för en så här stor migrering. Vi har ett stort förtroende för TeliaSonera som befintlig leverantör och vi är glada att vi kan ha en samlad kompetens på det här området, säger Ulf Linderoth, affärsområdeschef för Kommuntjänster inom Serviceförvaltningen.

Investeringen kostar 27 miljoner kronor och beräknas vara återbetald i form av besparingar redan inom fyra år. I dag betalar Malmö stad exempelvis installationsavgifter varje gång en medarbetare byter arbetsplats, vilket sker relativt ofta i en kommun av Malmös storlek. Med det nya systemet kan Malmö stad bättre utnyttja befintlig kapacitet i form av infrastruktur och teknik.

- Vi är naturligtvis väldigt nöjda och stolta över att Malmö stad väljer TeliaSonera som leverantör för ett så omfattande projekt som detta. Sedan tidigare är vi kommunens leverantör av telefoni och det här projektet känns som ett spännande nytt steg tillsammans, säger Kenneth Boström, ställföreträdande chef för enheten offentliga kunder inom TeliaSonera Sverige.

Utöver telefonabonnemang kommer även mobilabonnemang, faxar och andra abonnemang som i dag inte ingår i Malmö stads växelsystem att ingå i den nya tekniska plattformen, som levereras av Cisco Systems.