TeliaSonera kommer att försvara sina rättigheter i Turkcell

TeliaSoneras turkiska partner Cukurova offentliggjorde igår ett finansieringsupplägg med den ryska Alfagruppen.

TeliaSonera har granskat gårdagens uppgifter som lämnats av Cukurova Holding och Alfagruppen avseende deras intresse i Turkcell Iletisim Hizmetleri.

TeliaSonera har försökt få klarhet i transaktionen från Cukurova. Transaktionen mellan Cukurova och Alfa är emellertid fortfarande oklar.

TeliaSonera anser att Cukurova måste fullfölja överlåtelsen av Turkcell Holdingaktier, som var överenskommen i mars och det skulle vara opassande av Cukurova att engagera sig i transaktioner med Turkcellaktier innan skiljeförfarandet kring transaktionen är slutförd.

Överenskommelsen mellan aktieägarna i Turkcell Holding och bolagsordningen förbjuder tredje part att ha några intressen i Turkcell Holding eller ha någon panträtt i Turkcell Holdingaktier utan parternas medgivande.

TeliaSonera kommer att vidta alla legala åtgärder för att försvara sina intressen i denna situation. Om Cukurova försöker kringgå något avtal med TeliaSonera så kommer TeliaSonera att vidta nödvändiga åtgärder för att försvara sina rättigheter.

– Det är olyckligt för Turkcell att bli inblandad i ytterligare osäkerheter runt ägarsituation i bolaget, kommenterar Anders Igel, koncernchef och VD, TeliaSonera.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30