TeliaSonera Sverige enda totalleverantör till offentliga sektorn

Avtalet för de två förstnämnda delområdena gäller 24 månader med möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader. För de tre sistnämnda gäller avtalet 36 månader med möjlighet till 24 månaders förlängning. Avtalet gäller TeliaSoneras hela produktutbud och träder i kraft den 1 juli 2005. Ramavtalet omfattar samtliga statliga verk och myndigheter samt flertalet kommuner och landsting.

– Vi är starka och konkurrenskraftiga inom varje enskilt område, säger Erik Heilborn, chef för segment Företag på TeliaSonera Sverige. Vi har förmågan att leverera tjänster och produkter inom samtliga fem delområden och vi har en väl fungerande serviceorganisation.