TeliaSonera tecknar nordiskt avtal med Stora Enso

Det blir TeliaSonera som de närmaste åren får förtroendet att ta hand om Stora Ensos telekommunikationer i Sverige och Finland. Parterna har ingått ett avtal som löper på upp till fem år och omfattar fast och mobil telefoni, nätverkslösningar, växellösningar och service.

Växelplattformen i Sverige är förberedd för Voice Over IP (VOIP) och kompletterad med tjänsten Office Extension för cirka 1 400 användare. Office Extension möjliggör så kallat ”One Phone Concept”, det vill säga att de anställda använder sina mobiltelefoner till både fast och mobil telefoni. I samband med omläggningen får Stora Enso i Sverige också en helt ny och enad nummerplan för hela landet. Avtalet omfattar också, förutom fast och mobil telefoni i både Finland och Sverige, en nätgrupp i Sverige samt en VOIP-nätlösning i Finland. Med hjälp av lösningen går Stora Enso Finlands samtalstrafik som IP-trafik i TeliaSoneras datanät. När samtal och data går via samma nät sparas kostnader inom samtalstrafik, och en integrerad kommunikationslösning är också enklare att administrera.

- Med det här avtalet får Stora Enso en framtidsäker lösning som möjliggör ytterligare rationalisering av telefonitjänster och en konsolidering av utrustning och funktioner i både Sverige och Finland, säger Dan Strömberg Senior Vice President, Marketing Products & Services, med ett speciellt ansvar för globala kunderna på TeliaSonera.

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30