Svenskarna tror på ökat välbefinnande genom mer distansarbete

Svenskarna är positiva till att jobba utanför kontoret. Hela 95 procent av de tillfrågade i undersökningen är positiva eller mycket positiva till att jobba på distans. 70 procent säger att de skulle må bättre eller mycket bättre om de distansjobbade.

– Dagens teknik gör det enkelt att jobba utanför kontoret. Många har redan upptäckt fördelarna och distansjobbar regelbundet. Men fortfarande är det många som vill, men inte kan, eftersom de saknar de tekniska förutsättningarna, säger Erik Heilborn, chef segment Företag, TeliaSonera Sverige.

Lugn och ro och att därmed få mera gjort är en viktig anledning till att jobba utanför kontoret för både män och kvinnor. En annan är att själv kunna påverka när man vill arbeta. En tredje anledning är att kunna jobba utomhus när det är fint väder – en viktig anledning som många av kvinnorna i undersökningen lyfter fram.

– Ljus och belysning har en inverkan på välbefinnande och prestation. Det är viktigt att få den dagliga dosen av dagsljus då det ljus som finns inomhus har mycket lägre intensitet. Har man ett jobb som gör att man inte kommer ut alls under dagen är det bra att kunna jobba någon dag utanför kontoret, säger Thorbjörn Laike, ljusforskare vid Lunds Universitet.

Unga och äldre resonerar lite olika vad gäller de viktigaste fördelarna med att jobba utanför kontoret. De yngre (under 35 år) ser att jobba hemifrån och få mer tid för familjen som en viktig fördel (44 procent jämfört 24 procent för dem över 50 år) Äldre anser att den stora fördelen med att jobba utanför kontoret är att kunna påverka när man själv vill arbeta (60 procent jämfört med 56 procent för dem under 35 år).

De som inte jobbar utanför kontoret anger att det beror på att de inte har de tekniska förutsättningarna och att de har ett jobb som gör att de måste vara på kontoret. Sex procent anger dock att chefen inte tillåter distansjobb och lika många svarar att kollegorna inte accepterar det.

Rapporten finns här intill -->
- - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Jobba utanför kontoret – må bättre”, frågat 2 029 personer om sommarkontoret. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 2 juni till den 7 juni 2005.