TeliaSonera kommentar till beslut fattade av lettiska regeringen

Lettiska regeringen har idag beslutat att undersöka möjligheterna beträffande försäljning av lettiska statens ägarandelar i Lattelekom och LMT. Det är för tidigt för att uttala sig om utgången av detta.

TeliaSonera kommer ej att ge ytterligare kommentarer förrän det finns skäl för detta.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSoneras presstjänst, tfn 020-77 58 30