TeliaSonera testar bränsleceller för ökad driftsäkerhet i telenätet

I sommar startar TeliaSonera ett försöksprojekt med bränsleceller som backupsystem på telestationer i Sverige. Förutom ökad driftsäkerhet och minskade underhållskostnader innebär bränslecellstekniken rejäla miljöförbättringar, eftersom utsläppen endast består av vatten. Tekniken kan dessutom minimera störningar i samband med elavbrott.

TeliaSoneras tusentals telestationer runt om i Sverige styr teletrafiken för landets kunder och drivs med hjälp av det vanliga elnätet. Vid strömavbrott tar olika backupsystem bestående av blybatteri och/eller dieselaggregat över driften tills elen är igång igen.

På sikt vill TeliaSonera ersätta denna teknik med mer tillförlitliga och miljövänliga system. Därför startar företaget ett testprojekt med moderna bränsleceller. Dessa fungerar enligt samma princip som exempelvis bränslecellsbussarna i Stockholm, och ger större säkerhet, högre verkningsgrad, lägre driftskostnad och framförallt – inga utsläpp. Skulle försöket falla väl ut är bränslecellerna initialt tänkta att användas på mindre stationer i glesbygd, samt på stationer i känslig stadsmiljö där man vill undvika buller och utsläpp. Försöket påbörjas i augusti och pågår till slutet av 2006.

 Bränslecellerna kan minimera utsläpp i miljön, minska kostnaderna och sist men inte minst undanröja många av de problem som drabbar telekunderna vid elavbrott. Om det, som i fallet med höststormarna förra året, blir långa elavbrott är det idag svårt att veta hur länge vi kan ha reservdriften igång, och med bränslecellerna får vi en mycket bättre överblick över detta. Dessutom är bränslecellen både tyst och snäll mot miljön, säger Dag Lundén, miljöchef på TeliaSonera Nät & Produktion.

En bränslecell är i princip ett batteri som inte behöver laddas. Tekniken bygger på att vätgas och syre leds genom bränslecellen och genom en kemisk process bildar elektricitet, värme och vattenånga. Förutom att de direkta utsläppen endast består av vatten är fördelarna att bränslecellen har få rörliga delar, vilket minimerar slitage och underhållsbehov.