Till redaktionen:

För kännedom annonseras bifogad information i er tidning i morgon torsdag.
(Och på lördag)

M v h
TeliaSonera Sveriges Presstjänst.
tfn 020-77 58 30
.