Bredband från Skanova till alla invånare i Marks kommun

Utbyggnaden av bredbandsnätet innebär både att kapaciteten på bredbandsuppkopplingen och täckningsgraden i Marks kommun ökar betydligt. När den nya IT-infrastrukturen, som bygger på TeliaSonera Network Sales bredbandslösning Skanova IP-City, är igång kommer samtliga hushåll i kommunen ha tillgång till bredband.

-Det är med stor glädje och tacksamhet som jag noterar att vi är framme vid målet med bredband till alla invånare i kommunen. Personer inom näringslivet har varit tydliga med att det här är oerhört viktigt för deras verksamhet och det finns många lokala IT-projekt som kommer att dra stora fördelar av utbyggnaden, säger Lars-Olof Johansson, kommunalråd i Marks kommun.

I och med utbyggnaden av bredbandsnätet har alla telestationer i Marks kommun uppgraderats till ADSL-kapacitet. Tekniken utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet. Fiberoptik och radiolänk ger utbyggnaden en hundraprocentig täckningsgrad även i glesbefolkade områden.

Invånarna i kommunen kan fritt välja bland samtliga tjänsteleverantörer av bredbandstjänster till privatpersoner och företag. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s. Företag med höga krav på bredbandskapacitet kan dessutom ansluta sig till ett ortssammanbindande nät, och därmed få tillgång till extremt hög överföringshastighet.

-Det här är en dag som Marks näringsliv har väntat länge på. Den nya tekniken har suddat ut gränserna och på den globala marknaden får nu företagen i Marks kommun bättre möjligheter att kunna kommunicera på ett effektivt, snabbt och billigt sätt. En ny digital och spännande framtid står för dörren, säger Leif Ekberg, vd för Marks Idé & Näringslivsråd AB.

TeliaSonera Network Sales har under de senaste två åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 80-tal kommuner i Sverige.