Förändringar i NetComs företagsledning

August Baumann tillträder som VD för NetCom, TeliaSoneras dotterbolag i Norge som är den näst största mobiloperatören i landet. August Baumann tillträder sin nya befattning från och med den 1 september då Barbara Thoralfsson, nuvarande VD för NetCom, slutar på egen begäran för att kunna ägna sig åt annan verksamhet.

Barbara Thoralfsson har framgångsrikt ansvarat för NetCom sedan 2000 i samband med att TeliaSonera förvärvade företaget. Under hennes ledarskap har NetCom expanderat med kontinuerligt ökande antal kunder. Barbara Thoralfsson kommer nu att ägna sig åt att arbeta för sin familjs investeringsföretag och leta nya affärsmöjligheter.

- Jag hade ambitionen att etablera NetCom som det mest innovativa och attraktiva valet för våra kunder och jag är stolt över de resultat som vi uppnått genom att alltid ha kunden i fokus, säger Barbara Thoralfsson. Efter fem år inom NetCom känner jag nu att jag uppnått mina mål och har därför beslutat att gå vidare till nya utmaningar.

Kenneth Karlberg, chef för TeliaSoneras verksamhet i Norge, Danmark och Baltikum, beklagar att Barbara Thoralfsson nu lämnar företaget och kommenterar det som åstadkommits under hennes ledarskap.

- Barbara Thoralfsson har varit en inspiration för all personal och jag vill passa på att tacka henne för hennes engagerade arbetsinsatser som bidragit till att NetCom blivit så framgångsrikt. Hon har lagt grunden för fortsatt expansion som nu kommer att ledas vidare av August Baumann.

August Baumann är idag ansvarig för Finans & Strategi inom NetCom och har varit medlem av NetComs företagsledning sedan 2000. Tidigare har han varit chef för Personal & Kommunikation inom NetCom, samt ställföreträdande chef för Marknadsföring. Dessförinnan har han varit anställd i chefspositioner inom VIAG Interkom i München samt inom dåvarande Telia Norge.

- NetCom har varit mycket framgångsrikt under Barbaras ledarskap och jag ser fram emot att göra mitt bästa för att NetCom ska fortsätta i samma stil, säger August Baumann.

August Baumann är 39 år och har en civilekonomexamen från Stirling University i Skottland samt en mastersutbildning i finans, handel & shipping från City University Business School i London. Han är gift och har två barn.