TeliaSonera går med i Fixed-Mobile Convergence Alliance

TeliaSonera har nu anslutit sig till samarbetsorganet Fixed-Mobile Convergence Alliance (FMCA). FMCA grundades i juli 2004 och spelar en allt viktigare roll i formaliseringen av standarder och samarbeten beträffande konvergens mellan fast- och mobil telefoni runt om i världen. Idag finns det drygt 500 miljoner potentiella kunder som skulle kunna dra nytta av en större konvergens mellan fast telefoni och mobiltelefoni.

"Nu när TeliaSonera har anslutit sig är 24 globalt verksamma operatörer med i FMCA-samarbetet. Konvergens mellan fast telefoni och mobiltelefoni betyder att vi suddar ut gränserna mellan fasta och mobila nät. Genom teknikkombinationer som fasta bredbandsanslutningar och trådlösa lokala nätverk ska kunderna alltid kunna få samma höga samtalskvalitet, oavsett om de befinner sig hemma, på kontoret, på offentliga platser eller på resa. Som Nordens ledande operatör för fast- och mobil telefoni vill TeliaSonera självklart vara med och påverka", säger Claes Bidemar, terminalansvarig TeliaSonera Marketing Products & Services.

"Ett av huvudmålen för FMCA blir att förmedla önskemål till tillverkarna om vilka typer av standardiserade telefoner och infrastruktur som behöver tas fram. Syftet med konvergens är att alltid kunna ge kunden bästa möjliga samtalskvalitet på valfri telefontyp via bästa möjliga tillgängliga nät. Genom att gå med i FMCA kommer TeliaSonera att få en framskjuten position på den nya marknad som nu öppnar sig", fortsätter Claes Bidemar.

FMCA spelar en nyckelroll i arbetet med att få de stora telefontillverkarna att sluta upp bakom konvergensprincipen och enas om gemensamma standarder för produkter och utrustning. FMCA förutspår att de stora telefontillverkarna kommer släppa mer än 15 Wi-Fi-kompatibla mobiltelefoner i mellanprisklassen under första hälften av 2006.

FMCA kommer att presentera kravspecifikationer för konvergensstandarderna under senare hälften av 2005. Genom att leverera specifikationerna för bla Bluetooth CTP, UMA och Wi-Fi SIP redan i augusti 2005 hoppas man kunna snabba upp utvecklingsarbetet och få ut produkterna på den globala marknaden så snart som möjligt.


Prognoser
Alla förutsägelser som görs i detta pressmeddelande angående resultatprognoser och trender bygger på antaganden om framtida förhållanden. Sådana antaganden är givetvis att betrakta som osäkra eftersom de berör händelser och omständigheter i framtiden. TeliaSonera lämnar inga som helst garantier för att verkliga förhållanden kommer att överensstämma med förutsägelserna, främst på grund av att så många faktorer kan spela in, och många av dem utanför TeliaSoneras kontroll.