TeliaSonera inleder ett nytt skiljeförfarande mot Cukurova

TeliaSonera har inlett ett skiljeförfarande vid internationella handelskammarens skiljedomstol baserat på brott mot ett aktieägaravtal avseende Turkcell mellan TeliaSonera och Cukurova. Skiljeförfarandet kommer att äga rum i Wien.

TeliaSonera hävdar att den aviserade transaktionen mellan Cukurova och Alfa avseende indirekta aktieägarintressen i Turkcell bryter mot aktieägaravtalet mellan TeliaSonera och Cukurova samt menar bl.a. att Cukurovas överföring av indirekta aktieägarintressen i Turkcell utlöser TeliaSoneras förköpsrätt till aktierna i fråga.

TeliaSonera har tidigare i juni i år inlett ett skiljeförfarande mot Cukurova. I det förfarandet hävdar TeliaSonera att Cukurova har brutit mot ett avtal att sälja aktierna i fråga till TeliaSonera.

Anders Igel, VD och koncernchef i TeliaSonera, kommenterar: ”Den senaste utvecklingen visar tydligt att avsikten har varit att omedelbart sälja det indirekta ägandet i Turkcell utan att respektera TeliaSoneras rättigheter i aktieägaravtalet med Cukurova. Det är olyckligt att vi funnit det nödvändigt att inleda ytterligare en rättslig tvist om dessa frågor, men vi anser att det är viktigt att vi hävdar våra rättigheter och ett korrekt uppträdande i samband med internationella affärsuppgörelser.”

En uppdatering av läget i Turkcell kommer att ske vid en telefonkonferens senare idag, med Anders Igel, TeliaSoneras VD och Koncernchef, och Erdal Durukan, President TeliaSonera Eurasien och vice ordförande för Turkcell samt Jan Henrik Ahrnell, TeliaSoneras chefsjurist.

Härmed inbjuds ni att delta i denna konferens.

Datum:
2005-08-19

Tid:
13.30 CET (Stockholmstid)
14.30 Helsingfors och Istanbul tid
12.30 GMT (Londontid)
07.30 EST (New York tid)

Ring-in information:
För att säkerställa att ni är inkopplade i telefonkonferensen var vänlig ring in några minuter innan telefonkonferensen startar.

Dial-in-nummer:
+44 207 162 0190

Deltagare ska ange:
TeliaSonera

Replaynummer till aug 26, 2005
+44 207 031 4064

Accesskod:
672948

Närmare upplysningar till journalister genom:
TeliaSonera´s Press Office, +46-(0)8-713 58 30

Framtidsinriktad information
Kommentarer i pressmeddelandet som gäller framtida förhållanden, exempelvis framtida resultat eller prognoser är framtidsinriktad information. Framtidsinriktade kommentarer innebär naturligen risker och osäkerheter, eftersom de hänför sig till och är beroende av framtida händelser och omständigheter. Det är omöjligt att garantera att det faktiska utfallet inte kommer att skilja sig avsevärt från det som direkt eller indirekt förutspås i dessa framtidsinriktade kommentarer, eftersom många av de faktorer som påverkar detta utfall står utanför TeliaSoneras kontroll.