TeliaSonera januari-juni 2005

Första halvåret
• Nettoomsättningen ökade till 42 556 MSEK (40 189).
• Nettoresultatet uppgick 5 985 MSEK (7 116) och resultatet per aktie var 1,12 SEK (1,40).
• Fritt kassaflöde ökade till 8 315 MSEK (5 785).

Andra kvartalet
• Nettoomsättningen ökade 6,5 procent till 21 752 MSEK (20 422).
• God utveckling i merparten av verksamheterna, men prispress och övergången från fast till mobilt och Internet i Sverige och Finland minskade EBITDA-marginalen till 33,1 procent (35,9).
• Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 4 385 MSEK (5 063).
• Stark kundtillväxt (årsbasis):
- 1,2 miljoner nya kunder i Norden och Baltikum, totalt 22,6 miljoner
- 1,6 miljoner nya kunder i Eurasien, totalt 4,6 miljoner, och 13,8 miljoner nya kunder i intressebolagen i Turkiet och Ryssland, totalt 42,6 miljoner.
• Utdelning med 5 610 MSEK och aktieåterköp för 10 163 MSEK.
• TeliaSonera förhandlar om förvärv av Chess/Sense i Norge.

Viktiga händelser efter perioden
• Kontantbetalning för återköpta aktier gjordes den 4 juli.
• Juho Lipsanen, tidigare VD och koncernchef i Alma Media Oyj i Finland, har utsetts till VD i TeliaSonera Finland från och med 11 oktober 2005.
• August Baumann, för närvarande ansvarig för Finans & Strategi i TeliaSoneras norska operatör NetCom, har utsetts till VD i NetCom från och med den 1 september 2005. Nuvarande VD Barbara Thoralfsson lämnar TeliaSonera för att arbeta för sin familjs investmentbolag.


Frågor om innehållet i rapporterna:
TeliaSonera AB
Investor Relations
106 63 Stockholm
Tfn 08-504 550 00
Fax 08-611 46 42
www.teliasonera.se/ir