TeliaSonera stärker sin position i Norge och köper Chess/Sense

TeliaSonera AB har undertecknat ett slutgiltigt avtal om köp av 91,2 procent av aktierna i norska Vollvik Gruppen AS som äger 100 procent av mobiloperatören Chess/Sense. TeliaSonera betalar 11,03 NOK kontant per aktie i Vollvik Gruppen AS, eller totalt 1 895 miljoner SEK (1 619 miljoner NOK).

– Affären stärker vår ställning på den norska mobilmarknaden och visar tydligt på vår förmåga att framgångsrikt driva vår strategi för starkare tillväxt på våra hemmamarknader, kommenterar Anders Igel, vd och koncernchef för TeliaSonera AB.

TeliaSonera, det ledande telekomföretaget i Norden och Baltikum, har idag tecknat avtal om att köpa 91,2 procent av de utestående aktierna i norska Vollvik Gruppen AS för en kontant ersättning om 1 895 miljoner SEK (1 619 miljoner NOK). Vollvik Gruppen AS äger 100 procent av norska Chess/Sense, som i juni 2005 hade 405 000 abonnenter i Norge.

Den 6 juli 2005 tillkännagav TeliaSonera att företaget förde exklusiva förhandlingar om köp av Chess/Sense i Norge. TeliaSonera har nu slutfört due diligence-processen samt undertecknat ett slutgiltigt avtal om köp av aktierna. Affären är dock villkorad av det norska konkurrensverkets godkännande.

Inom tre dagar efter att transaktionen slutförts kommer TeliaSonera att presentera ett frivilligt erbjudande till samma pris per aktie (11,03 NOK) avseende resterande 8,8 procent av de utestående aktierna i Vollvik Gruppen AS.

Utöver synergier förväntas affären bidra positivt till TeliaSoneras intäkter och kassaflöde. Synergierna är främst relaterade till ett ökat utnyttjande av NetComs nät och TeliaSonera räknar med att affären före genomförandekostnader årligen kommer att generera ytterligare omkring 810 miljoner SEK (700 miljoner NOK) i EBITDA och omkring 730 miljoner SEK (625 miljoner NOK) i kassaflöde före skatt från och med halvårsskiftet 2006.

Chess/Sense fortsätter att fungera som tjänsteleverantör under eget varumärke på den norska marknaden. Idar Vollvik kvarstår som vd för Chess/Sense och det kommer inte heller att ske några större förändringar i företagets verksamhet.

Presskonferens
En presskonferens kommer att hållas kl. 14.00 i dag i Gerhardsen-salen på Grand Hotel, Karl Johans Gate 31, Oslo.
_______________________________________________
Journalister som önskar mer information kan kontakta:
Birgitta Grafström, kommunikationsansvarig, TeliaSonera Norge, Danmark, Baltikum, tel: +46-(0)70-555 00 04
TeliaSoneras presstjänst, tel: 020-77 58 30.


Uttalanden av framtidskaraktär
Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.