Konsulter ska vara enkla att nå

Hög tillgänglighet är det som konsultbranschen rankar som allra viktigast när det gäller kundservice och kundrelationer. Sju av tio konsulter menar att det ska gå snabbt och enkelt att nå företaget via telefon eller e-post. Det visar Telias kommunikationsbarometer för företag där 635 konsulter tillfrågats om kundservice.

Två övriga faktorer som konsulterna anser avgör är bra och personliga kontakter (57 procent) och att kvaliteten i arbetet är den rätta (43 procent).

– Kommunikationen med kunderna har blivit mycket viktigare på bara några år. En kund förväntar sig snabb och enkel kontakt med företagen, inte bara via telefon, utan även via e-post. Det här ställer krav på företagen, säger Anders Gylder, kundservicechef, TeliaSonera Sverige.

Telefonen är det klart viktigaste redskapet för konsulten för att hålla kontinuerlig kontakt med sina kunder. De tre populäraste sätten för att hålla kontakten är:
• ringa en gång i veckan (60 procent)
• skicka företagets elektroniska nyhetsbrev (20 procent)
• e-posta en kort hälsning minst en gång i veckan (17 procent)

Konsultbranschen värdesätter möjligheten att kunna jobba på distans. 31 procent av de tillfrågade uppger att deras företag under det närmaste året ska satsa på tekniska lösningar som gör det möjligt att komma åt företagets server/intranät utanför kontoret. Andra planerade investeringar är e-post i mobilen (21 procent) och bärbara datorer till flertalet medarbetare (21 procent).

- - - - - - - -
Om Telias kommunikationsbarometer för företag:
Telia har i kommunikationsbarometern för företag, delrapporten ”Konsultbranschen om kundservice och modern kommunikation”, frågat 635 medarbetare i konsultbranschen om bl.a. kundservice. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 22-31 mars 2005.