Nu startar TeliaSonera Sveriges, Fryshusets och Staffan Hildebrands kampanj mot ungdomsvåld

Idag inleds ”Tänk ett slag” – en kampanj mot ungdomsvåld. Ett samarbete mellan TeliaSonera Sverige, Fryshuset och filmaren Staffan Hildebrand. Kampanjen ska inspirera ungdomar och deras omgivning till engagemang och initiativ mot våld.

I höst är det 20 år sen kravallerna i Kungsträdgården i Stockholm ägde rum. Händelsen inspirerade Anders Carlberg på Fryshuset och regissören Staffan Hildebrand till filmen ”Stockholmsnatt” och kampanjen ”Tänk ett slag” – en sverigeturné där dåvarande Televerket medverkade som huvudsponsor.

Våldet bland ungdomar har inte minskat och det behövs positiva förebilder och initiativ för att stötta dem. TeliaSonera Sverige har därför valt att tillsammans med Fryshuset och Staffan Hildebrand åter genomföra en Tänk ett slag-kampanj.

Tänk ett slag genomförs med seminarier runt om i landet där en ny dokumentärfilm av Staffan Hildebrand kommer visas. Filmen heter ”Den osynliga muren” och handlar om ungdomars verklighet 2005.Dagens seminarium i Fryshuset leds av Anders Carlberg, vd Fryshuset, och bland annat medverkar Lena Hallengren, ungdomsminister, Ulf Johansson, polisöverintendent Stockholm city och Roger Ticoalu, verksamhetschef för Ung08.

– Vårt företag var med i Tänk ett slag-kampanjen redan på 80-talet och behovet av liknande initiativ för att stötta och hjälpa ungdomar är minst lika stort idag, säger Marie Ehrling, vd TeliaSonera Sverige. Därför känns det naturligt för oss att tillsammans med Fryshuset och Staffan Hildebrand engagera oss i den nya kampanjen. Med seminarierna hoppas vi på rykande debatter och kreativa idéer som leder till handling för ett mänskligare och bättre samhälle för ungdomarna.

Seminarierna arrangeras tillsammans med respektive kommun, Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) och Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet (NBV). De vänder sig till alla som arbetar med ungdomar i kommunen, skola och andra organisationer men även till ungdomarna själva. Vid seminarierna medverkar Anders Carlberg, vd Fryshuset, Staffan Hildebrand, filmare, och representanter från kommunen och studieförbunden.

Efter premiären i Fryshuset i Stockholm idag, fortsätter turnén till Malmö 12/9, Kalmar 13/9, Jönköping 14/9, Göteborg 15/9, Karlstad 16/9, Sundsvall 20/9 och Östersund 21/9.

Mer information om Tänk ett slag-kampanjen finns på www.fryshuset.se/tankettslag där man också kan anmäla sig till seminarierna.