Skanova-bredband till hela Skövde kommun

TeliaSoneras bredbandslösning, Skanova IP-City, upphandlades av Skövde kommun för ett år sedan. Utbyggnaden av bredbandsnätet är nu komplett och det invigs officiellt under torsdagen på Gothia Science Park.

- Jag är väldigt glad över att vi äntligen har fått ett bredbandsnät som täcker hela kommunen. Den här utbyggnaden innebär oerhört mycket för privatpersoner såväl som företag och är en viktig pusselbit för att stärka kommunens konkurrenskraft både som etablerings- och boendekommun, säger Tord Gustavsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun.

18 telestationer i kommunen har uppgraderats med ADSL-teknik, som utnyttjar det befintliga telenätet och ger en hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Skövde kommun har valt en öppen nätlösning, vilket innebär att hushållen och företagen i kommunen fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster bland dem som har avtal med Skanova. Hushållen kan beställa bredbandsanslutning med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på leverantör och avstånd till telestationen.

Telestationerna har även kopplats ihop i ett ortssammanbindande nät, med hjälp av fiberoptiska kablar och radiolänk, vilket ger en mycket hög överföringshastighet. Företag och privatpersoner med höga krav på bredbandskapacitet kan ansluta sig till det ortssammanbindande nätet. Detta är dessutom förberett för betydligt högre kapacitet.

För näringslivet och Högskolan i Skövde, som har gjort stora satsningar på e-logistik de senaste åren, öppnar det kommuntäckande bredbandsnätet nya dörrar.

- Nu gäller det att skapa de e-tjänster som kan sätta fart på utvecklingen inom näringsliv och förvaltning. Bredband ger ökad konkurrenskraft och innebär stora möjligheter till utveckling av lokal och regional verksamhet. Ny teknik kräver ny kunskap för att kunna utnyttjas effektivt och därmed blir utbildning och forskning avgörande för tillväxten, säger Dag Ericsson professor i e-logistik.

TeliaSonera Network Sales har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 80-tal kommuner i Sverige, varav ett 20-tal i Västra Götalands län.