TeliaSonera levererar samnordiska telefonilösningar till Fortum som utlagd helhetstjänst

Det nya avtalet är ett viktigt steg för TeliaSonera som helhetsleverantör av samnordiska kommunikationstjänster.

”Vi köper telefonitjänster och utrustning som en helhetstjänst av TeliaSonera, som framöver även svarar för underhållet och utvecklingen av vår tjänstemiljö”, säger dataadministrationsdirektör Jouni Keronen på Fortum.

Avtalet täcker Fortums cirka 9 000 anställda i Sverige, Finland och Norge. Som en följd av utläggningen av telefonitjänsterna övergår sex personer till TeliaSonera.

Partnerskapet med Fortum stöder TeliaSoneras tjänstestrategi som går ut på att företagskunder nu kan erbjudas integrerade kommunikationstjänster som en helhetstjänst överallt i Norden.

”Det samarbete som vi ingått med Fortum är till omfattningen ett av våra mest betydande helhetsavtal inom telekommunikation på nordisk nivå, och det visar att vi lyckats i våra satsningar. TeliaSonera äger ett obestridligt kunnande när det gäller administration och utveckling av integrerade och end-to-end-baserade kommunikationsmiljöer för företag. Vi kan nu upplåta detta kunnande för att bidra till framgången för ett av Nordens och Östersjöområdets ledande energibolag”, säger TeliaSonera Finlands tf verkställande direktör Esa Korvenmaa.


Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

Esa Korvenmaa, tf verkställande direktör, TeliaSonera Finland Oyj
Tfn +358 40 3021000
E-post: esa.korvenmaa@teliasonera.com

Tuomo Merentie, vicepresident, global accounts, TeliaSonera Finland Oyj
Tfn +358 40 8310554
E-post: tuomo.merentie@teliasonera.com

Jouni Keronen, dataadministrationsdirektör, Fortum Abp
Tfn 010 45 34881
E-post: jouni.j.keronen@fortum.com