TeliaSonera överklagar lagstridigt PTS-beslut

TeliaSonera Sverige överklagar beslutet från PTS om reglering av anslutning till allmänt telefonnät med rätt för myndigheten att bestämma pris och andra villkor. Med ett flertal operatörer som i hård konkurrens erbjuder olika tjänster för telefonianslutning saknar PTS beslut laglig grund.

Enligt TeliaSonera Sverige har PTS genom sitt beslut misstolkat lagstiftningen. Lagstiftarens avsikt är att telekomtjänster, som till exempel anslutning till allmänt telefonnät, ska tillhandahållas av marknaden utan att myndigheten griper in. Det är först om marknaden inte fungerar som lagen tillåter myndigheten att agera.

– Vi måste få veta om lagen om elektronisk kommunikation gäller och om det pågår en överreglering eller inte. Det säger Marie Ehrling, vd för TeliaSonera Sverige. PTS beslut visar att man inte tillämpar lagen i enlighet med riksdagsbeslutet. I ett läge med stenhård konkurrens där ett flera aktörer slåss om kunderna med olika nät och olika erbjudanden fungerar marknaden. Då ska normal konkurrenslagstiftning tillämpas. – Inte lagen om elektronisk kommunikation. Själva fortsätter vi erbjuda kunder i både tätort och landsbygd prisvärda och funktionella tjänster.

TeliaSonera Sverige investerar nu en miljard kronor i utbyggnaden av Sveriges bästa mobilnät. Inom tre år kommer det att täcka 90 procent av landets yta och dessutom erbjuda datahastigheter som vida överstiger de som PTS pekar på i sitt beslut. Samtidigt når företagets bredband 90 procent av landets hushåll och företag. Utöver det byggs ytterligare fyra nät som täcker betydande delar av Sveriges hushåll.

– Den hårda konkurrensen och mångfalden gynnar kunderna. Men överregling och dåligt underbyggda beslut kan äventyra hela branschens vilja att investera i ny infrastruktur. På sikt kan det betyda utslagning med försämrad konkurrens, sämre tjänster och service, säger Marie Ehrling.