Utökat bredbandsnät i Lilla Edet når ännu fler

Elva telestationer runt om i Lilla Edets kommun har uppgraderats till ADSL-anslutning. Tekniken utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet vilket ger en väldigt hög täckningsgrad även i glest befolkade områden. Telestationerna har dessutom kopplats samman i ett ortssammanbindande nät med hjälp av fiberoptiska kablar och radiolänk, vilket ger en mycket hög överföringshastighet. Lilla Edet tecknade avtal med TeliaSonera om utbyggnad av Skanova-nätet i slutet av förra året och efter dagens invigning täcker nätet 97 procent av kommunen.

- Det är mycket glädjande att nätet snart är klart. Jag har stora förväntningar på vad bredbandsnätet kan innebära för Lilla Edet. Både för privatpersoner och företag i kommunen öppnas helt nya möjligheter. Lilla Edet tar i och med detta ett stort kliv framåt. Inom ett år hoppas jag på att vi har 100 procents täckning i regionen, säger Bjarne Färjhage, kommunstyrelsens ordförande i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun har valt en öppen nätlösning, vilket innebär att hushållen och företagen i kommunen fritt kan välja leverantör av bredbandstjänster bland dem som har avtal med Skanova. Hushållen kan beställa bredbandsanslutning med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på leverantör och avstånd till telestationen. Företag och privatpersoner med behov av högre överföringshastighet kan ansluta sig till det ortssammanbindande nätet. Utbyggnaden är dessutom förberedd för framtida anslutningar med betydligt högre kapacitet.

- Bredbandsnätet innebär stora fördelar, inte minst för boende på landsbygden. Det är glädjande att vi har kunnat erbjuda regionen ett nät med mycket hög täckning eftersom vi vet hur mycket bredbandsutvecklingen betyder för kommunens invånare och företag, säger Monica Björk, tf chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Network Sales har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 80-tal kommuner i Sverige, varav ett 20-tal i Västra Götalands län.