Avtal om komplett bredbandsutbyggnad i Mullsjö

Samtliga telestationer i Mullsjö kommun kommer under 2006 att uppgraderas till ADSL-kapacitet. Denna teknik utnyttjar koppartråden i det befintliga telenätet och ger en komplett täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Därmed kommer alla invånare i kommunen att kunna få tillgång till bredband.

Kommuninvånarna i Mullsjö kommer att fritt kunna välja bredbandstjänster bland de olika Internetoperatörer som vänder sig till privatpersoner.

Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på anslutning, telestation och vilken operatör de väljer.

 Vi är oerhört glada över att vi äntligen kan erbjuda alla invånare i Mullsjö bredband oavsett var i kommunen man befinner sig. Mullsjö är en förhållandevis liten kommun, men det här innebär att orten blir mer attraktiv, både för företag och för enskilda individer, säger Anja Berglund, kommunstyrelsens ordförande i Mullsjö kommun.

Orterna i Mullsjö kommer även att kopplas ihop med ett ortssammanbindande nät, med hjälp av fiberoptik eller radiolänk, vilket innebär att företag med mycket stora krav på bredbandskapacitet kan få tillgång till hög överföringshastighet.

 För oss innebär det ortssammanbindande nätet att vi kan konkurrera på samma villkor som företag i större kommuner. De har tidigare haft ett försprång, men nu satsar Mullsjö kommun på sina företag och nya möjligheter öppnas för oss och för människorna i glesbygden i kommunen, säger Joachim Werich på Werinova i Mullsjö tillika representant för Bjurbäcks Samhällsförening.
TeliaSonera Network Sales har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 90-tal kommuner i Sverige.

_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
TeliaSonera Sveriges presstjänst, tfn 020-77 58 30