Bredband från TeliaSonera till alla i Aneby kommun

Bredbandsnätet ska vara helt färdigbyggt den 31 december 2006. Samtliga telestationer i Aneby kommun kommer att uppgraderas till ADSL-kapacitet. Tekniken utnyttjar det befintliga telenätet och ger en hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden. Därmed kommer i princip alla kommuninvånare kunna få tillgång till bredband.

Orterna i kommunen kopplas även ihop med ett ortssammanbindande nät, med hjälp av fiberoptik eller radiolänk med mycket hög överföringshastighet.

- Vi har under flera års tid utrett hur vi ska få en bra bredbandslösning i Aneby kommun. Med Telia känner vi att vi äntligen är i mål. Snabb datakommunikation är nödvändig för en levande landsbygd som Aneby. Både för kommunens invånare och företag betyder det här oerhört mycket, säger Lars-Erik Fälth, kommunstyrelsens ordförande i Aneby kommun.

Kommuninvånarna kommer fritt att kunna välja bredbandstjänster från de internet-operatörer som vänder sig till privatpersoner och företag på orten. Hushållen kan välja tjänster med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på operatör och avstånd till telestationen. Företag med stora krav på bredbandskapacitet kan dessutom ansluta sig till det ortssammanbindande nätet och därmed få tillgång till mycket hög överföringshastighet.

- Vårt erbjudande betyder att Aneby kommun kan bygga ut bredbandsnätet snabbt och kostnadseffektivt, med hög täckningsgrad även i glesbygdsområden, säger Monica Björk, tf chef för TeliaSonera Network Sales.

TeliaSonera Sverige har under de senaste åren tecknat avtal om bredbandsutbyggnad i ett 90-tal kommuner i Sverige.