TeliaSonera Finland överklagar Kommunikationsverkets beslut om fördelning av GSM 900-frekvenser

TeliaSonera Finland kommer att överklaga finska Kommunikationsverkets beslut gällande fördelning av GSM 900-frekvenserna till Förvaltnings-domstolen i Helsingfors, med yrkande om att beslutet inte skall träda i kraft förrän överklagandet avgjorts. TeliaSonera Finland anser att beslutet motverkar främjandet av informationssamhällets utveckling eftersom det tvingar företaget att göra extra investeringar i mobiltelefoniteknik som är underlägsen 3G.

Kommunikationsverket i Finland (FICORA) har den 4 januari 2006 presenterat ett beslut i frågan om förnyad licens för P-GSM 900-nätet till Sonera Mobile Networks Oy, som är ett dotterbolag till TeliaSonera Finland Oyj och bedriver verksamhet som mobilnätsoperatör. Verkets beslut gäller fram till och med utgången av 2010, och innebär att rätten till nyttjande av 19 frekvenser skall överföras till Finnet Networks Oy. Nyttjanderätten till de aktuella frekvenserna skall enligt beslutet överföras senast den 31 december 2006.

- Vi strävar efter att främja informationssamhällets utveckling på lång sikt. Tyvärr måste vi nu göra investeringar för att verkställa en överföring av nyttjanderätten till frekvenser inom GSM-basnätet. Beslutet är enligt vår mening inte bara överraskande utan dessutom kontraproduktivt. Den Finska Staten har oroat sig över tillgången på resurser för investeringar som säkrar utvecklingen av det framtida informationssamhället, och detta beslut innebär att vi nu tvingas göra extra investeringar i mobiltelefoniteknik som är underlägsen 3G, säger Juho Lipsanen, chef för TeliaSonera Finland.

TeliaSonera Finland uppskattar att överföringen av licensrättigheterna kommer att medföra engångsinvesteringar och till mindre del engångskostnader på totalt cirka 15-20 miljoner EUR. Om Kommunikationsverkets beslut verkställs kommer TeliaSonera Finland att bokföra kostnaderna under 2006.

- Oavsett det aktuella beslutet om radiolicenser är vår viktigaste uppgift att garantera våra kunder högkvalitativa tjänster även i framtiden. TeliaSonera Finland avser att fortsätta med den omställning av verksamheten, inklusive nät- och teknikmigrering, som presenterades i höstas och som ska säkerställa att företaget har en attraktiv tjänsteportfölj även i framtiden, konstaterar Juho Lipsanen.

I Finland är det Kommunikationsverket som administrerar de radiofrekvenser som tas i anspråk för mobiltelefoni. Olika nätoperatörer får rätt att nyttja frekvenser under en fastställd tid. Kommunikationsverkets beslut gäller förutom licensen till Sonera Mobile Networks Oy också licenser för P-GSM 900 till Elisa Matkapuhelinpalvelut Oy och Finnet Networks Oy. Alla de tre nätoperatörernas licenser gäller till och med den 31 december 2010.