TeliaSonera tecknar nordiskt ramavtal med IT-integratörer

TeliaSonera har minskat antalet IT-integratörer från tjugonio till fjorton i ramavtalen för 2006-2007. Ramavtalen gäller förvaltning och och utveckling av IT-applikationer för koncernens verksamhet i Norden.

Med ramavtalen för 2006 och 2007 fortsätter TeliaSonera uppnå synergier och kostnadsbesparingar genom att minska antalet IT-integratörer från tjugonio till fjorton. Bolaget fortsätter dessutom att eftersträva kostnadskontroll genom att upphandla definierade projekt och utredningar till fasta priser. Pris i relation till leverans kommer fortsatt att vara gynnsam under avtalsperioden 2006-2007.

De utvalda leverantörerna är:
CCC Group, AcandoFrontec AB, Accenture AB, Artic Group AB, Cap Gemini Sverige AB, Cybercom Group Europe, Dati Exigen Group, EDS AB, eWork Scandinavia AB, Know-IT AB, Sigma AB, TietoEnator Oy, Wipro Limited, WM-data AB.