Virus och spam hindrar småföretagare från att jobba

Att inte kunna använda sig av sin dator orsakar produktivitetsförluster för småföretagarna i Sverige. Hela 26 procent har drabbats av detta under det senaste året, varav åtta procent svarar att det har hänt flera gånger under året.

– Brist på uppdateringar av datorerna och dålig it-säkerhet blir kostsamt för småföretagen. Det finns mycket man kan göra för att undvika virus och spam, till exempel att inte ladda ner filer och program som du inte vet är säkra. Framför allt behöver man dock ett virusskydd som uppdateras kontinuerligt, en brandvägg och ett väl fungerande spamfilter, säger Bodil Prising, ansvarig för datatjänster för företagsmarknaden på TeliaSonera Sverige.

Minst 30 minuter i veckan
Majoriteten av de tillfrågade lägger mellan en och fem minuter per dag på att rensa sina e-postkonton från spam, göra uppdateringar, köra antivirusprogram och liknande säkerhetsrelaterat arbete. Undersökningen visar också att 16 procent av småföretagarna lägger ned minst sex minuter per dag, dvs minst 30 minuter per vecka, på denna typ av datorunderhåll, medan 24 procent klarar sig helt från att spendera tid på detta.

72 procent av småföretagarna i undersökningen har spamfilter och majoriteten är nöjda med hur det fungerar. 23 procent slipper spammail helt i sin e-postlåda och majoriteten får ett till fem spammail om dagen. 10 procent svarar dock att de tycker att deras spamfilter fungerar dåligt och att de får mycket spam.

Om Telias kommunikationsbarometer för företag
Telia har i kommunikationsbarometern för företag frågat över 1800 småföretagare, med 1-9 anställda i Sverige, om bland annat säkerhet på internet. Hela Sverige är representerat. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Fältperioden var den 17-28 november 2005. Rapporten finns i sin helhet på www.teliasonera.se under Press
_______________________________________________
Ytterligare information till journalister kan lämnas av:
Bodil Prising, ansvarig för datatjänster för företagsmarknaden,
TeliaSonera Sverige, via presstjänstens växel på telefon 020-77 58 30