Kommentarer kring friande dom för ledande befattningshavare i TeliaSonera

Stockholms tingsrätt har idag friat TeliaSoneras VD och koncernchef Anders Igel samt TeliaSonera Sveriges tidigare VD Marie Ehrling från misstanke om bestickning vid en inbjudan till kundträff.

Anders Igel och Marie Ehrling lämnar följande gemensamma kommentar:- Det är glädjande att tingsrätten lyssnat på våra argument eftersom vi anser att vi agerat enligt praxis. Förhoppningsvis nöjer sig åklagaren med denna domstolsprövning och låter marknadens aktörer och staten klara ut var gränserna skall gå och hur de ska bestämmas i framtiden. Vi välkomnar en översyn av regelverket så att näringslivet får tydligare vägledning för sitt agerande.Våren 2005 bjöd TeliaSonera in ett antal kunder till ett evenemang bestående av information och demonstration av nya produkter och tjänster samt en föreställning av musikalen Mamma Mia på Cirkus i Stockholm. När utredning angående mutbrott och bestickning inleddes bokades evenemanget av._____________________________________________

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst 020-77 58 30.