Bredband från TeliaSonera färdigbyggt i Borås kommun

Utbyggnaden med TeliaSoneras bredbandslösning, Skanova IP-City, påbörjades i vintras och färdigställdes för en månad sedan. Bredbandet kompletterar TeliaSoneras tidigare nät, som täckte runt 96 procent av kommunens invånare. Nu har kommunen så gott som 100-procentig bredbandstäckning. Äntligen har alla invånare i Borås tillgång till bredband. Utbyggnaden är en förutsättning för att staden ska växa och för att företagen i kommunen ska utvecklas. Många driver företag hemifrån eller väljer att jobba hemma ett antal dagar i veckan och då är tillgång till bredband helt avgörande, säger Björn Bergqvist, kommunstyrelsens ordförande i Borås kommun.Samtliga telestationer i kommunen har uppgraderats med ADSL-teknik vilket ger en hög täckningsgrad även i glesbefolkade områden.Borås kommun har valt en öppen nätlösning som innebär att hushållen och företagen i kommunen själva kan välja leverantör av bredbandstjänster. Kunder kan beställa bredbandsanslutning med kapacitet från 250 kbit/s upp till 24 Mbit/s beroende på leverantör, telestation och avstånd till telestationen.Telestationerna har även kopplats ihop i ett ortssammanbindande nät. Flertalet telestationer är sammankopplade med hjälp av fiberoptiska kablar, vilket ger den överföringshastighet som många företag med höga krav på bredbandskapacitet efterfrågar.TeliaSonera har under de senaste åren byggt ut bredbandsnätet i ett hundratal kommuner i Sverige.

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30