Stockholmarna surfar snabbast

– snabbt bredband populärt i hela landetTelias statistik över kundernas bredbandsabonnemang visar hur uppkopplingshastighen skiljer sig runtom i landet. Störst andel kunder med snabbt bredband återfinns i Stockholms län där 35 procent använder de snabbare alternativen*. Telias årliga julundersökning visar att svenskarna kopplar upp sig även under julhelgen. Var fjärde kan tänka sig att vara tillgänglig för jobbets räkning och nästan fyra av fem kan tänka sig att hålla kontakt med nära och kära via webbkameran.Trots att de tekniska möjligheterna att få snabbt bredband ofta är större i storstäderna, är det inte genomgående kunderna i storstadslänen som står för den största andelen av dessa. Visserligen står Stockholm för störst andel kunder som surfar på upp till 24 Mbit/s och 8 Mbit/s med 35 procent. Men listan fortsätter sedan med Uppsala län (31 procent) och Västmanlands län (30 procent) följt av Skåne län och Dalarnas län med 29 procent vardera.Så vill svenskarna använda sitt bredband i jul

Mer än var fjärde svensk ser positivt på att under julhelgen kunna nås via jobbdatorn eller mobiltelefonen. Denna grupp anser att det känns lugnande att kunna nås ifall något akut skulle dyka upp och att det är skönt att slippa välja mellan familjeliv och jobb.78 procent kan tänka sig att använda webbkamera på julafton för att komma närmare nära och kära som man inte har möjlighet att träffa i levande livet. Bland de kommunikationsmedel som finns i hemmet kommer webbkamera på andra plats efter fast telefon när det gäller att hålla kontakt med nära och kära (24 procent respektive 45 procent).– Intresset för att ha en snabb och säker internetuppkoppling ökar i takt med att produkt- och tjänsteutbudet växer. Vi tror att många kommer att passa på att uppgradera sitt bredband till ett snabbare alternativ inför julen, säger Indra Åsander, chef privatkundsmarknaden, TeliaSonera Sverige.Pappa vet bäst enligt pappa och barnen vet bäst enligt mamma

När det kommer till kunskapen om bredband råder det delade meningar inom familjen om vem som har bäst koll på Internet och bredband. 61 procent av männen anser att de är pappan – en uppfattning som endast 23 procent av kvinnorna delar. 26 procent av kvinnorna anser att barnen har bättre koll än pappa.

Om Telias Julundersökning 2006

Telia har frågat 10 126 svenskar om deras kommunikationsvanor under julen. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder till Telia. Fältperioden var den 9 november till den 15 november.* Upp till 24 Mbit/s och 8 Mbit/s