Telia moderniserar kundtjänsten i hela Sverige

– Hypermodernt röststyrt system skall ge kortare väntetider och nöjdare kunderNu blir det färre knapptryckningar och mer prat för de som ringer till Telias kundtjänst. Från och med i dag introduceras ett helt nytt hypermodernt system för röstförståelse. Telia är först i Norden med det nya systemet och syftet är att korta väntetiderna för de privatpersoner som ringer till 90 200.Det nya systemet ”hör” vad den uppringande säger och ställer kompletterande frågor om så behövs. Kunden kopplas sedan vidare till rätt person eller till någon av de automatiska tjänsterna som Telia har. Det unika med systemet är att det förstår vanligt vardagligt tal. Det handlar inte om att svara ”ja” eller ”nej” på frågor utan det går utmärkt att prata precis som vanligt.– Vi har provat systemet i Uppsala och Alunda sedan i somras och vi har goda erfarenheter därifrån, säger Anders Gylder ansvarig för Telias kundservice.Redan innan systemet introducerades i uppsalaområdet har det trimmats och testats med 10 000-tals samtal. Systemet är byggt för att fortsätta att ”lära sig” och bli allt bättre på att förstå och ta hand om kunderna.– Färre felkopplade samtal är den stora vinsten med systemet och det betyder i sin tur att vi kan ta hand om fler kunder. I slutändan handlar det om att vi kan förbättra servicen för våra kunder och förkorta väntetiden, säger Anders Gylder.Liknande system används i dag hos teleoperatörerna Bell i Kanada och Telstra i Australien. Båda har goda erfarenheter med fler samtal som kopplas rätt och fler nöjda kunder som en direkt följd. Systemet kommer att kopplas in successivt under en tveveckorsperiod och fungerar oavsett om man ringer från sin fasta telefon eller från mobilen.OBS! Eftersom det nya systemet kommer att kopplas in successivt innebär det att en del av samtalen i inledningsskedet fortfarande kommer att hanterats av det befintliga knapptryckningssystemet. Är du journalist och vill prova tjänsten och vara säker på att du hamnar i det nya röststyrningssystemet så använd dig av nummer 020-940090.