Telia och Friends samarbetar mot e-mobbning

Genom samarbetet med Friends vill Telia på ett aktivt sätt bidra till att motverka och förebygga e-mobbning så att barn och ungdomar kan känna sig trygga och enbart ha glädje av kompiskontakterna via mobilen och internet.Under nästa år planerar Telia och Friends en gemensam seminarieturné med temat e-mobbning till skolor runtom i Sverige. Telias medarbetare erbjuds också att engagera sig i arbetet mot e-mobbning genom föreläsningar och andra aktiviteter.– Vi arbetar sedan länge med att rensa nätet från virus och spam och det är naturligt för oss att även arbeta aktivt mot missbruk i form av mobbning som sker via sms, mail och på webbplatser, säger Karin Moberg, marknadsdirektör på TeliaSonera Sverige.Telia samarbetar med Friends eftersom de har bättre kunskap om och erfarenhet av e-mobbning och har etablerade kontakter med barn, ungdomar och vuxna på skolor och i idrottsföreningar.– Friends föreläsare möter över 1000 barn och vuxna dagligen. Under de senaste åren har vi märkt hur mobbningen tagit nya former, med ny teknik följer mobbarna med hem, säger Magnus Jägerskog, marknadschef på Friends. Ingen kan ensam stoppa e-mobbningen. Det behövs samlade krafter inom skolan, med elever, personal och föräldrar, men också mellan ideella organisationer och aktörer inom telekommunikationsbranschen. Genom samarbetet med Telia får vi dels resurser att besöka fler skolor och idrottsföreningar men vi blir dessutom ett starkt team som med våra olika kompetenser kan arbeta långsiktigt för att förebygga e-mobbning.Friends är en svensk stiftelse vars verksamhetsidé är att utbilda barn, ungdomar och vuxna i förebyggande arbete mot mobbning och annan kränkande behandling. Friends grundades 1997 och har genomfört utbildningar i mer än 1000 skolor med över 300 000 deltagare.