TeliaSonera föreslår lägre samtrafikpriser för alla

TeliaSonera har alltid förespråkat ömsesidigt gällande samtrafikpriser. Dagens initiativ öppnar för samtrafikpriser på nivåer långt under de nuvarande.- Regleringen har gjort att det har varit bristande intresse för att ingå samtrafikavtal,

men nu hoppas vi att snabbt kunna komma överens om långsiktiga och stabila samtrafikpriser, säger Björn Lindegren, chefsjurist på TeliaSonera Sverige.Initiativet är en följd av att Länsrätten nyligen undanröjde ett beslut av Post- och telestyrelsen (PTS) där TeliaSonera AB betecknades som ett bolag med betydande inflytande på marknaden för så kallad mobilterminering (SMP-operatör). Trots att både Tele2 och Telenor (tidigare Vodafone) är SMP-operatörer har de vägrat att sänka sina samtrafikpriser som är avsevärt mycket högre än TeliaSoneras. Denna obalans har medverkat till att behålla samtrafikpriserna på en oskäligt hög nivå och samtidigt snedvridit konkurrensen.Nu erbjuder TeliaSonera aktörerna på den svenska telemarknaden möjligheten att teckna ömsesidiga samtrafikavtal för trafik till och från mobilnäten. Enligt TeliaSoneras förslag skulle samtrafikpriset i ett första steg sänkas till 64 öre som motsvarar PTS förslag.Idag debiterar mobiloperatörerna samtrafikpriser på mellan 0:80 och 1:40 kronor per minut. Oenigheten om samtrafikpriserna har under de senaste åren lett till omfattande och segslitna rättsliga konflikter. Enligt TeliaSonera understryker Länsrättens beslut nu behovet att snabbt göra upp om samtrafiken. Annars väntar fortsatt långdragna processer i domstolarna.Om samtrafik: Samtrafik är det begrepp som används när en operatörs kund vill nå en person som finns i en annan operatörs nät. Den avsändande operatören träffar ett avtal med den mottagande operatören om att koppla fram samtalet till sin kund. För framkopplingen betalar avsändande operatör ett samtrafikpris. SMP-operatör = Significant Market Power, d v s bolag med betydande inflytande på marknaden för mobilterminering.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30