TeliaSonera och Orange Business Services tecknar avtal om globala kommunikationslösningar för företag

TeliaSonera fördjupar sitt samarbete med Orange Business Services för att erbjuda företagskunder ökad tillgång till globala IP-kommunikationslösningar.

TeliaSonera integrerar sina regionala IP-tjänster i Norden och Baltikum med Orange globala IP-tjänster, vilket gör det möjligt för TeliaSonera att erbjuda företagskunder samma kommunikationslösningar och tjänster över de olika plattformarna på global basis.- Företagskunder vars behov sträcker sig utanför TeliaSoneras hemmamarknad kommer få ökad tillgång till marknadsledande kommunikationstjänster globalt. Det är också ett viktigt led i TeliaSoneras strävan att förenkla för kunderna och skapa tillväxt inom mobilt och Interntbaserade tjänster, säger Terje Christoffersen, chef för koncernövergripande enheten Marknadsföring, Produkter och Tjänster, TeliaSonera AB.Samarbetet speglar TeliaSoneras och Orange Business Services delade ambition att vara kundernas långsiktiga strategiska partner. Kommunikationslösningarna är designade för skalbarhet efter kundernas behov och för att stödja utvecklingen av företagens verksamhet och förbättra deras effektivitet.- Orange Business Services och TeliaSonera är båda i framkant när det gäller att erbjuda ledande IP tjänster för att stödja företagsprocesser bland stora företagskunder. Genom samarbetet ser vi fram emot att erbjuda TeliaSoneras kunder globala konvergerande tjänsteerbjudanden, säger Philippe Koebel, Senior Vice President EMEA, Orange Business Services.TeliaSonera har sedan tidigare också ett partnerskapssamarbete med Orange inom mobil kommunikationsområdet genom FreeMove, den internationella mobilalliansen mellan Orange, TeliaSonera, TIM (Telecom Italia Group) och T-Mobile.Om Orange Business Services

Sedan 1 juni 2006 marknadsförs France Telecom Groups tjänster och lösningar för företagskommunikation under namnet Orange Business Services. De representerades tidigare av respektive varumärke som France Telecom, Orange, Equant, Etrali, Almerys, EGT, Expertel Consulting, France Telecom Intelmatique, SETIB och Solicia. Orange Business Services erbjuder konvergerade röst-, data- och mobila tjänster såväl som IT expertis och paketerade tjänster – alla utformade för att förbättra affärsprocesser och produktivitet. Orange Business Services finns för närvarande på 166 marknader och tjänar kunder i 220 länder.

Uttalanden av framtidskaraktär

Uttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.