TeliaSonera stärker sin position inom intregrerade företagstjänster genom förvärv av Cygate

TeliaSonera har i dag ingått ett avtal med Cygates AB största aktieinnehavare, det svenska investmentbolaget Bure Equity AB, om att förvärva 98,66 procent av aktierna i Cygate AB för en kontant köpeskilling om 567 miljoner kronor exklusive nettoskuld.“Affären stärker vår position som integrerare av våra företagskunders helhetslösningar inom telekom och IT, som är ett viktigt framtida tillväxtområde för TeliaSonera,” säger Anders Igel, vd och Koncernchef för TeliaSonera. “Detta är ett ytterligare steg i vår strävan att bli den ledande aktören inom IT- och IP-integration och säkerställa långsiktig tillväxt för integrerade företagstjänster.”Affären är ett strategiskt företagsförvärv som ger TeliaSonera ett brett kunnande inom försäljning, teknik och projekthantering. Cygate tillhandahåller nätverks-, säkerhets- och IP-telefonilösningar samt support-, underhålls- och IT-administrationstjänster. Cygate, som har ett starkt varumärke på marknaden, kommer att verka som ett separat bolag inom TeliaSonera.Förvärvet förutsätter godkännande av Konkurrensverket.Kort beskrivning av bolaget

Cygate

2004 2005Omsättning (SEK miljoner) 854 837

EBITDA (SEK miljoner) 47 46

Antal anställda (*) 240 241(*) i slutet av periodenKundgrupper: offentliga 1/3, tjänsteleverantörer 1/3 och företag 1/3

Säljpersonal i Stockholm, Malmö och Göteborg i Sverige samt i Helsingfors, Joensuu, Tammerfors, Kouvola och Uleåborg i Finland.

Uttalanden av framtidskaraktärUttalanden i pressreleasen som rör framtida tillstånd eller förhållanden, inklusive framtida prestationer och andra prognoser är uttalanden av framtidskaraktär. Av sin natur är uttalanden av framtidskaraktär förenade med risker och osäkerhetsfaktorer i och med att de rör framtida händelser och förhållanden. Flera betydelsefulla orsaker, av vilka många är utanför TeliaSoneras kontroll, kan leda till att de verkliga resultaten och händelserna märkbart avviker från dessa uttryckta och implicita uttalanden av framtidskaraktär.