TeliaSonera upplöser reserv om cirka 500 miljoner kronor

TeliaSonera AB har förlikt en tvist gällande ett långfristigt hyresavtal (Westferry Road) i London ursprungligen ämnat som en samlokaliseringsplats för den internationella carrierverksamheten.

Under 2002 i samband med den omfattande omstruktureringen av den internationella carrierverksamheten, bokfördes en reserv för att täcka uppskattade framtida kostnader för hyresavtalet. Uppgörelsen innebär att hyresavtalet annulleras (dvs avslutas) och att den relaterade reserven därför kan upplösas. Upplösningen av reserven bokförs som en engångspost som uppskattas ha en positiv effekt om cirka 500 miljoner kronor på TeliaSoneras rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2006. Upplösningen av reserven är beskattningsbar.