Växande intresse för e-post i mobilen i Sverige

En aktuell Gallup-undersökning visar att fler och fler kommit igång med e-post i mobilen. Var femte person i ledande befattning använder e-post i mobilen. Det är en ökning med 50 procent (7 procentenheter) jämfört med förra året. 59 procent av dem som inte använder mobil e-post idag förväntar sig dessutom kunna göra det inom ett år. Ökad flexibilitet och enklare att komma i kontakt med folk nämns som viktiga fördelar med e-post i mobilen.Undersökningen är genomförd bland 750 affärsanvändare i Sverige, Norge och Danmark på uppdrag av Nokia och TeliaSonera. Samma undersökning genomfördes av Gallup under hösten 2005 och när man jämför resultaten ser man flera intressanta förändringar. Det har bland annat blivit viktigare att ha ständig tillgång till e-posten under arbetsdagen. 35 procent av de tillfrågade svenskarna uppger också att de kommer att öka sin användning av e-post i mobilen under det kommande halvåret, jämfört med tidigare.“Att så många som 21 procent av de svenska affärsanvändarna redan idag använder e-post i mobilen är en väldigt hög siffra. Dessutom visar undersökningen att 6 av 10 av dem som inte använder mobil e-post idag förväntar sig kunna använda e-post i mobiltelefonen inom ett år. Nu är det upp till oss i branschen att göra det ännu enklare att komma igång för att fånga upp det stora intresse som finns bland användarna”, säger Håkan Blom, säljchef, Enterprise Solutions, Nokia Skandinavien.Nokia och TeliaSonera arbetar båda aktivt med att göra det så enkelt som möjligt för användarna att komma igång med mobil e-post. Det handlar om allt från förinstallerade terminaler och speciellt anpassade företagslösningar till mobila coacher som utbildar och hjälper användare att komma igång med mobil e-post.“Allt fler företag börjar se de positiva effekterna med att låta medarbetare jobba fritt. De mobila tjänsterna finns och fungerar, men vi behöver fortsätta förenkla. Vi satsar även på personlig service genom våra mobila coacher och andra kom-igång-aktiviteter för att göra det riktigt enkelt för kunderna, säger Anders Tillander, chef för företagsmarknaden, TeliaSonera Sverige.E-posten viktig för svenska affärsanvändare

Undersökningen visar att affärsanvändarna i stor utsträckning använder sin e-post idag och även arbetar mycket utanför kontoret. 83 procent av de tillfrågade arbetar utanför kontoret varje vecka. Samtidigt säger 93 procent att det är viktigt att ha tillgång till e-posten under hela arbetsdagen. Dessutom uppger 51 procent att de kollar inkorgen så fort de hör eller ser att de har fått ett nytt e-postmeddelande. Undersökningen visar också att förutsättningarna för en snabb utveckling är goda. Av de svenska affärsanvändarna har redan 66 procent en mobiltelefon med e-postfunktion.Sverige ligger längst fram

I undersökningen ser man också tydligt att Sverige har dragit ifrån våra grannländer när det gäller användningen av mobil e-post. I Norge, som ofta ligger i täten när det handlar om användningen av mobila tjänster, använder 18 procent av de tillfrågade mobil e-post. Motsvarande siffra för Danmark är 8 procent.

För mer information, vänligen kontakta:

Håkan Blom

Säljchef, Enterprise Solutions, Nokia Skandinavien

Mobil: +46 709 93 83 63

E-post: hakan.blom@nokia.comAnna Svensson

Informationschef, Nokia Skandinavien

Mobil: +46 709 93 85 05

E-post: anna.svensson@nokia.comTeliaSoneras presstjänst

Tel: 020-77 58 30

E-post: press-info@telia.se

[REMOVED GRAPHIC]

Se pdf för tabeller

Fakta om undersökningen

Undersökningen är genomförd av tns Gallup på uppdrag av Nokia och

TeliaSonera. Undersökningen bygger på telefonintervjuer med 750

affärsanvändare från Sverige, Norge och Danmark (250 per land).

Undersökningen utgör ett representativt urval av branscher och storlek

på företag. Intervjuerna genomfördes under augusti till september 2005

och under september 2006.