Yoigo lanserar mobila tjänster den 1 december

TeliaSoneras spanska mobiloperatör Yoigo lanserar lättanvända mobila tjänster till låga priser den 1 december 2006. I det första kommersiella utbudet erbjuds samma priser för både abonnemangs- och kontantkortskunder.

Efter endast 150 dagar är Yoigo, den fjärde mobiloperatören som gick in på den spanska marknaden, redo att lansera sina första tjänster. Yoigo kommer att lansera tjänster baserade

på det egna 3G-nätet kombinerat med nationell 2G-roaming. Inriktningen är att vara en operatör med jämförelsevis låga kostnader och med ett tydligt fokus på massmarknaden. De låga kostnaderna beror på en slimmad organisation där en stor andel funktioner lagts ut på entreprenad, bland annat nätutbyggnad, underhåll och drift, kundtjänst, logistik och lagerhållning.- Vi är mycket nöjda över att kunna presentera Yoigos tjänster efter en rekordsnabb utbyggnad. Vårt utbud kommer att omfatta lättanvända tjänster med attraktiva och transparenta priser. Våra undersökningar visar att 2 av 3 spanska kunder inte vet vad deras mobilsamtal kostar. Därför inför vi en enkel och transparent prissättningsmodell på den spanska mobilmarknaden, säger Kenneth Karlberg, chef för TeliaSonera Norge, Danmark, Baltikum och Spanien.Lanseringserbjudandet riktar sig till massmarknadskunder och priserna kommer att vara samma för både abonnemangs- och kontantkortskunder: 0,12 euro per minut för nationella samtal och en uppkopplingsavgift på 0,12 euro (priser utan moms). Priserna gäller i hela Spanien med sömlös övergång mellan 3G- och 2G-näten. Utöver rösttjänster kommer Yoigo även att erbjuda sina kunder sms, mms, mobil Internetaccess, mobila portaltjänster och internationell roaming.TeliaSoneras finansiella mål för Yoigo i Spanien

Yoigos totala finansieringsbehov, inklusive investeringar i nät, IP-tjänsteplattformar, uppstartskostnader och frekvensavgifter (inklusive upplupna frekvensavgifter från 2002) beräknas till mindre än 9 miljarder SEK (1 miljard euro) under de första fem åren. Inom samma tidsperiod förväntas verksamheten uppnå positivt kassaflöde och lämna ett positivt resultatbidrag.Målet är att ha en marknadsandel under 1 procent vid slutet av nästa år, med en kortsiktig målsättning att nå en genomsnittlig månadsintäkt om cirka 30 euro per kund (ARPU). Anskaffningskostnaden per kund förväntas för abonnemangskunder vara lägre än det spanska genomsnittet på cirka 120 euro och för kontantkortskunder något högre än det spanska genomsnittet på cirka 40 euro. Den snabba utbyggnaden av nätet gör att merparten av CAPEX kommer i inledningsskedet.Den långsiktiga ambitionen är att uppnå en marknadsandel om cirka 10 procent senast 2015 och en EBITDA-marginal om cirka 30 procent, före engångsposter.

Om Yoigo

Yoigo är det nya varumärket för TeliaSoneras dotterbolag Xfera som tilldelades den fjärde 3G-licensen i Spanien. TeliaSonera, den ledande telekomoperatören i Norden och Baltikum, har en ägarandel om 76,6 procent i bolaget. Bygg- och servicekoncernen ACS har en ägarandel om 17 procent, FCC har 3,4 procent och Telvent 3 procent.

Inbjudan till press- och analytikermöteDag: fredagen den 1 december, 2006

Tid: 12:00

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, StockholmAnders Igel, vd och koncernchef för TeliaSonera, Kim Ignatius, CFO och vice VD för TeliaSonera samt Kenneth Karlberg, chef för TeliaSonera Norge, Danmark, Baltikum & Spanien kommer att närvara.Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta.Press- och analytikermötet hålls på engelska och direktsänds över Internet på http://www.teliasonera.se/ir.Ring in och ställ frågor över telefon

Du kan även ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen.OBS, att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över Internet och telefon.Information om telefonkonferensen

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan presskonferensen börjar:Telefonnummer: +44-20-7162 0025

Deltagare skall uppge: TeliaSoneraDu kan även lyssna på press- och analytikermötet på vår webbsajt till och med den 12 december:Telefonnummer: +44-20-7031 4064

Kod: 72 96 90