10 000 svenskar tillfrågade om julen

Det blir allt mer populärt att använda telefonen för att önska god jul.

En tredjedel av de 10 000 svenskar som svarat på Telias årliga

julundersökning anger att de helst ringer, sms:ar eller mms:ar sin

julhälsning. Telia förutspår att svenskarna kommer att sätta rekord i

sms:ande under julaftonsdygnet.I år väljer två av fem svenskar att förmedla sina julhälsningar via

telefonen eller datorn.16 procent ringer allra helst, jämfört med

fjolårets andel om 13 procent. Var tionde föredrar att mejla och 12

procent anger att de helst skickar sin julhälsning via sms. Motsvarande

siffra för 2005 var 12 respektive 11 procent.I landet är det norrbottningarna som använder telefonen mest då 20

procent av dem ringer och 17 procent sms:ar god jul. I botten återfinns

Kalmar län, där endast 12 procent ringer in sin julhälsning och 12

procent helst sms:ar densamma.– Under julaftonen 2005 skickade svenskarna 6,2 miljoner sms i vårt

mobilnät och i år väntas vi spränga 7 miljonersvallen. Vi ser även att

mms tar fart och det är kul att många gärna vill ha en julhälsning med

text, bild och ljud, säger Indra Åsander, chef för segment Privat på

TeliaSonera Sverige.Mms populärt för julhälsningar

Den julhälsning vi allra helst vill få i mobiltelefonen är ett gammalt

hederligt sms med en enkel julhälsning. Varannan vill gärna ha ett mms i

sin mobiltelefon till jul.

Vilken typ av julhälsning vill du helst ha i mobilen?

1. Sms med enkel julhälsning 40%

2. Mms med bild 23%

3. Mms med julmusik 13%

4. Sms med rim 11%

5. Mms med videoklipp 11%Hur förmedlar du helst dina julhälsningar?

1. Skickar julkort 52%

2. Ringer 16%

3. Sms:ar 12%

4. Mejlar 11%

5. Hälsar på 7%

6. Mms:ar 3%

Om Telias Julundersökning 2006

Telia har frågat 10 126 svenskar om deras kommunikationsvanor under

julen. Hela Sverige är representerat. Respondenterna är kunder till

Telia. Fältperioden var den 9 november till den 15 november.Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30TeliaSonera är det ledande kommunikationsföretaget i Norden och Baltikum. I slutet av december 2005 hade TeliaSonera 19 146 000 mobilkunder (69 887 000 inkl delägda bolag), 7 064 000 fasttelefonikunder (7 688 000 inkl delägda bolag) och 2 263 000 internetkunder (2 331 000 inkl delägda bolag). TeliaSonera är även verksam via delägda bolag i Ryssland, Turkiet och Eurasien. TeliaSonera är noterat på Stockholmsbörsen och Helsingforsbörsen. Omsättning januari-december 2005 var 87,7 miljarder SEK och antalet anställda var 28 175.