Telia klara med 3G-nätet

Utbyggnaden av 3G-nätet avstannar inte i och med att licensvillkoren är uppfyllda, tvärtom. Utbyggnaden fortsätter och nätet kommer att förstärkas och förbättras för att möta en stadigt ökande efterfrågan från kunderna. Idag kan mer än två miljoner av Telias mobilkunder använda mobila datatjänster och under det gångna året flerfaldigades datatrafiken i Telias mobilnät.– Det känns mycket tillfredsställande att vi nu uppfyller licenskraven för 3G. Det är ett viktigt steg i att förbättra landets bästa täckning och möta våra kunders höga krav och förväntningar på den mobila kommunikationen, säger Tommy Ljunggren, chef för Telias mobilnät.Parallellt med 3G-utbyggnaden förbättrar Telia sitt rikstäckande mobilnät på flera sätt. Redan idag är mer än 60 procent av mobilnätet förstärkt med s k edge-teknik, som fyrfaldigar datahastigheten i gsm-nätet. Det innebär att kunderna får snabbare mobilsurf, även utanför 3G-täckningen. Det blir till exempel smidigare att jobba uppkopplad med ett pc-kort i den bärbara datorn och att e-posta med mobilen.Edge finns nu i de flesta större städerna och utbyggnaden fortsätter så att edge ska täcka 90 procent av Sveriges yta 2008. Under en fyraårsperiod investerar Telia drygt 1 miljard kronor för att förbättra täckningen, kapaciteten och säkerheten i mobilnätet.Telia och Tele2 bygger ett gemensamt 3G-nät i Sverige. Det görs via nätbolaget Svenska UMTS-nät AB.

På www.telia.se/tackningskartor finns mer detaljerad information om mobiltäckningen.