Telia lanserar larm via mobilen kopplat till SOS Alarm

Larmtjänsten ger människor i utsatta positioner eller äldre personer som är ensamma snabb hjälp i en nödsituation. Ambitionen är att ge större trygghet för den utsatta, som ska veta att hjälpen alltid är nåbar var som helst, dygnet runt och året om. I tjänsten ingår även en individuell larmplan som beroende på händelse säger vilka hjälpinsatser som ska tillkallas.– Det finns självklart många personer som kan ha nytta av Telia Larmanrop. Men vi vet att många har en mer utsatt vardag än andra. Det kan handla om personal i socialtjänst och hemtjänst, hotade kvinnor, politiker, parkeringsvakter, ensamarbetande personal i allmänhet eller de som har nattjänstgöring. Tjänsten kan också fungera som trygghetslarm för äldre så att de kan känna sig trygga även utomhus, säger Richard Schumacher, försäljningschef för vård och omsorg på TeliaSonera Sverige.SOS Alarm kan tyst avlyssna vad som pågår

Anta att en person utsätts för ett överfall eller råkar ut för en olycka på en plats där ingen kan hjälpa till. Genom att trycka på mobiltelefonens larmknapp skickas ett larm med positionsangivelse till SOS Alarm. En operatör på larmcentralen får upp larmet på sin skärm, ser vem som larmar och var personen befinner sig. Han ser också den aktuella åtgärdsplanen där det bland annat framgår vad personen som larmar vill att SOS Alarm ska göra vid ett larm.SOS-operatören kan obemärkt ringa tillbaka till larmtelefonen för att lyssna av vad som pågår och därmed bekräfta nödsituationen. Om det har skett ett överfall eller en olycka agerar han enligt åtgärdsplanen. Det kan exempelvis betyda att larmet överförs till polisens länskommunikationscentral.Förberedd för kidnappning

Telias larmtjänst är också förberedd för kidnappning. Om man skickar ett larm efter att ha blivit bortförd mot sin vilja kan larmcentralen löpande begära position från larmtelefonen. Därmed ser man kidnapparnas flyktväg och kan snabbt organisera en effektiv efterspaning.Fakta om tjänsten

Telia Larmanrop är en totallösning som innehåller larmtjänsten Personlarm™ från SOS Alarm, mobilabonnemang från Telia, mobiltelefon med larmfunktion och gps*-positionering eller separat larmenhet med mobilkommunikation (gsm) och gps-positionering.*gps – global positioning system